top of page
-HR07092023 Yes we Connect groeps171.jpeg
Online innovatielab sessie in de studio in Rotterdam voor PROVSO.Works

PROVSO.WORKS

PROVSO.WORKS werkt vanuit de visie dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar capaciteiten een betekenisvolle plek in de samenleving verdient. En werk speelt hierin een belangrijke rol. Om de stap van school naar werk mogelijk te maken realiseert en financiert PROVSO.WORKS, samen met de aangesloten scholen en werkgevers, arbeidsmarktgerichte projecten voor PRO en VSO leerlingen en jongeren. Met als doel uitstromen naar een passende, bestendige en duurzame werkplek op de arbeidsmarkt.

Soms liggen de mooiste kansen niet voor het oprapen. Terwijl juist deze kansen de toekomst van leerlingen en jongeren behoorlijk kunnen veranderen. PROVSO.WORKS werkt samen met scholen en werkgevers om onverwachte kansen te creëren en om dromen voor leerlingen en jongeren te  laten uitkomen.

  • LinkedIn
  • Instagram

WAT DOE IK VOOR PROVSO.WORKS?

Aan de start van de Corona pandemie contacteerde Annette mij met de vraag of ik haar kon helpen met het organiseren van een online kennissessie. Zij wilde graag een Innovatielab organiseren, maar door alle maatregelen was het niet mogelijk om dit fysiek te doen en moest ze een andere oplossing zoeken. Via een contact kwam ze uit bij Buro Dertig en zij koppelden Annette aan mij. In 2020 en 2021 hebben we diverse online Innovatielab sessies gefaciliteerd waarbij ik volledig verantwoordelijk was voor de voorbereiding en uitvoering van de sessies. Na de wijzigingen van de maatregelen mochten we in 2022 dan eindelijk een fysieke bijeenkomst organiseren en zo ontstond het Innovatiefestival bij de Van Nelle Fabriek. 

Ook in 2023 doe ik de volledige productie van de Inspiratiemarkt in opdracht van PROVSO.Works. Deze vindt plaats bij de Maassilo. 

bottom of page